Καλωσήρθατε στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε [Είσοδος]
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης παρακαλούμε δημιουργήστε λογαριασμό ακολουθώντας το σύνδεσμο "Δημιουργία Λογαριασμού"

Είσοδος
 
 
[Δημιουργία Λογαριασμού]

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο

Μετά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης σας, παρακαλούμε
να την εκτυπώσετε και να την αποστείλετε μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά
στη διεύθυνση:
Υπουργείο Απασχόλισης και Κοινωνικής Προστασίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακαλούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)
Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ)
Αγησιλάου 23-25
GR 104 36 Αθήνα